Dr. H. L. Batliwalla

  • Published on July 25, 1908
  • By Staff Reporter
  • 284 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

വിഷജ്വരം, ഇന്‍ഫ്ളുവന്‍സാ, ലഘുവായ പ്ലേഗ് ഈ രോഗങ്ങള്‍ക്ക് ബാറ്റ്ലിവാലയുടെ ജ്വരത്തിനുള്ള കൂട്ട് അഥവാ, ഗുളികകള്‍ ഉപയോഗിക്കുക വില. 1 ക. വിഷൂചികയ്ക്കു ബാറ്റ്ലിവാലയുടെ "കാളറാള്‍,, തന്നെ ഒരേ ഒരു മരുന്ന്. വില 1 ക

 നരച്ചമുടിയെ സ്വതേയുള്ള നിറത്തിലാക്കുന്നതിന് ബാറ്റ്ലിവാലയുടെ "ഹെയാര്‍ ടോണ്‍,, എന്ന കേശതൈലം ഈയിട പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. വില 2 ക. 8 ണ.

 സിരകളുടെ ക്ഷീണം, ശരീരപ്രവൃത്തിയിലുള്ള ബലഹീനത ഇവയെ ഭേദപ്പെടുത്തുവാന്‍ ബാറ്റ്ലിവാലയുടെ ടാണിക്‍പില്‍സ് എന്ന ഗുളികകള്‍ ഉപയോഗിക്കണം. വില 1 ക. 8 ണ.

        ബാറ്റ്ലിവാലയുടെ ദന്തശോധനചൂര്‍ണ്ണം.

 നാട്ടുമരുന്നുകളും, ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളും ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കീട്ടുള്ളതാണ്. വില അണ 4.

 ബാറ്റ്ലിവാലയുടെ മണ്ഡലകുഷ്ഠഹരം കുഴമ്പിന ് വില 4 ണ. ഇവ എല്ലാസ്ഥലങ്ങളിലും കിട്ടും. താഴെപറയുന്ന ആളോടും ചോദിക്കുക. എഴുത്തുകള്‍ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കണം.

                                                                    Dr. H. L. BATLIWALLA,

                                                                        Worli Laboratory,  Dadar,

                                                                                                                  Bombay.

You May Also Like