വാർത്ത

  • Published on June 21, 1909
  • By Staff Reporter
  • 752 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

 ചാല ലഹളക്കേസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്‍റല്‍ ആയി അന്വേഷണം നടത്തി തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ, തിരുവനന്തപുരം സീനിയര്‍ ഡിസ്ട്രിക്ട് സെഷന്‍സ് ജഡ്ജി മിസ്തര്‍ കെ. നാരായണമേനവനെ ഉദ്യോഗത്തില്‍നിന്നു സസ്പെണ്ടു ചെയ്തിരിക്കുന്നതും, ഈ ദുര്‍ഭാഗ്യവിലസിതമായ ലഹളക്കേസിലെ പ്രതികളെ കൊണ്ടു ഒരുകൊല്ലത്തോളം അനുഭവിപ്പിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകള്‍ക്ക് ദൈവികമായുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രതീകാരശൃംഗലയിലെ മറ്റൊരു കണ്ണിയാകുന്നു. സാധാരണ സംഗതി അനുസരിച്ചു നോക്കുന്നതായാല്‍, ഒരു സെഷന്‍സ് ജഡ്ജിയുടെ വിധിന്യായത്തിനു വിപരീതമായി ഹൈക്കോടതി വിധി കല്പിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും സെഷന്‍സ് ജഡ്ജി തന്‍റെ ബുദ്ധിയെത്തും വിധം  അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിന് ഇങ്ങനെയൊരു ഭാഗ്യദോഷം അനുഭവിക്കാന്‍ സംഗതിയില്ലാത്തതാണ്. എന്നാല്‍, മിസ്റ്റര്‍ മേനവന് ഇക്കാര്യത്തില്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായത് ഒരു വിശേഷസംഗതി തന്നെയാകുന്നു. ചാല ലഹളക്കേസ്സിൽ സെഷന്‍സ് കോര്‍ട്ടിലെ വിധിപ്രസ്താവിച്ചതിന്‍റെ ശേഷം, മിസ്തര്‍ മേനവന് ലഭിച്ചതു സീനിയര്‍ ജഡ്‍ജിസ്ഥാനവും, നൂറുരൂപാ ശമ്പളക്കൂടുതലും ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊള്‍, ഹൈക്കോടതിയുടെ ജഡ്‍ജിമെണ്ടില്‍ മിസ്തര്‍ മേനോന്‍റെ നടവടിയെപ്പററി പറഞ്ഞ റിമാര്‍ക്കുകളുടെ ഫലമായി ജോലിയില്‍ നിന്ന് സസ്പെന്‍ഷനാണ് ലഭിച്ചത്. ആശ്ചര്യജനകമായ ദൈവദുര്‍ന്നിയോഗം എന്നേ പറയേണ്ടതായുള്ളു. ഈ ദൈവദോഷമനുഭവിപ്പാന്‍ ഗവര്‍ന്മെണ്ട് മിസ്തര്‍ മേനവനെ മാത്രം പാത്രമാക്കുന്നതായാല്‍, അതു വളരെ അനീതി തന്നെയായിരിക്കും. കള്ളത്തെളിവുണ്ടാക്കുകയും തെളിവു മറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന കുററം ആരോപിച്ച് ക്രിമിനല്‍ പ്രാസിക്യൂഷന്‍ ഹൈക്കോടതിയാൽ കല്പിക്കപ്പെട്ട പൊലീസ് അസിസ്റ്റന്‍റ്  സൂപ്രെണ്ടു മിസ്റ്റര്‍ സ്വാമിനാഥശാസ്ത്രിയെ 'തല്‍ക്കാലത്തേക്ക് ജോലിയില്‍നിന്നു വിടുര്‍ത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു  എന്ന മംഗളഭാഷിതംകൊണ്ട് തടവി വിടുവാന്‍ തോന്നിയ ഗവര്‍ന്മെണ്ടിന്‍റെ നീതിദൃഷ്ടിയുടെ വിഷമത്വം ഈ അവസരത്തില്‍ സവിശേഷം ആക്ഷേപാര്‍ഹമായിതന്നെയിരിക്കുന്നു.

 കല്പാലക്കടവില്‍നിന്നു തിരുവല്ലത്തേക്ക് വെട്ടിയിരിക്കുന്ന തോട്ടില്‍, കല്പാലക്കടവിനടുത്തു തന്നെയുള്ള പാലത്തിന്നു സമീപം വസിക്കുന്ന ജനങ്ങള്‍ക്ക് സാനിട്ടേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ പരാതിയുണ്ട്. ഈ മഹാസങ്കടത്തെപ്പററി അവര്‍ നഗരശുചീകരണകമ്മിററിമുമ്പാകെ ഹര്‍ജികളും ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  നഗരത്തില്‍ പലേഭാഗങ്ങളില്‍നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന മലമൊക്കെ സാനിട്ടറിക്കാര്‍ മേല്പടിപാലത്തിനടുത്തുകൊണ്ട് തള്ളുന്നതുനിമിത്തം, സമീപവാസിജനങ്ങള്‍ക്കു ദുസ്സഹമായ വ്യഥയുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കമ്മിററി പ്രെസിഡണ്ട് ഡിവിഷന്‍പേഷ്കാര്‍ ഡാക് ടര്‍ സുബ്രഹ്മണ്യയ്യര്‍ ഇങ്ങനെയുള്ള പൊതുജനസങ്കടങ്ങളെപ്പററി അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനുപകരം, തന്‍റെ ജാമാതാവായ പൊലീസ് അസിസ്റ്റന്‍റ് സൂപ്രെണ്ട് മിസ്തര്‍ സ്വാമിനാഥശാസ്ത്രിക്ക് പ്രതികൂലമായി ചാലലഹളക്കേസ്സില്‍ മൊഴികൊടുത്ത ഹെല്‍ത്താഫീസര്‍ മിസ്തര്‍ കേശവറാവുവിനെയും മററും നിസ്സാരകാര്യങ്ങളെ പിടിച്ചുങ്കൊണ്ട് പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഉത്സാഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ജനസമൂഹത്തിന്‍റെ പ്രയത്നഫലത്തില്‍ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സര്‍ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാര്‍ കാമചാരികളായിരുന്നാല്‍, ജനക്ഷേമം എങ്ങനെ പാലിക്കപ്പെടുമെന്നു ഞങ്ങളറിയുന്നില്ലാ. മേല്പറഞ്ഞ പ്രജകളുടെ സങ്കടത്തെ ഗവര്‍ന്മെണ്ട് ഗൌനിച്ച് ഉടന്‍പരിഹരിക്കേണ്ടതു രാജനീതിക്ക് ആവശ്യമാകുന്നു.

 റംഗൂണിലെ സിവില്‍ ജെനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ *************************************************************

City News

  • Published on June 21, 1909
  • 752 Views

The Thiruvananthapuram Senior District Sessions Magistrate, Mr. K.Narayana Menon, has been suspended from office until the departmental enquiry into the Chala riots is completed and appropriate decision has been taken thereon. The suspension is just another link in the chain of revenge forged by God as punishment for someone who made the accused in the unfortunate Chala clashes suffer for almost a year for no mistake of theirs. There are many instances where the High Court has passed orders against the judgment of a Sessions Judge. However, the Sessions Judge, who passed the judgment within the capacity of his intellectual as well as discretionary powers, should not have fallen prey to such a misfortune. Hot on the heels of the Sessions court pronouncing its judgment on the Chala riot case, Mr. Menon was promoted as a senior judge with a hike of Rs.100/- in his pay. Now, consequent upon the adverse remarks in the High Court judgment about Mr. Menon’s action, what he got was suspension from his job! Stupefying divine intervention! What else shall one say about it? However, if Mr. Menon alone is made to suffer the divine punishment, it will be a great injustice from the side of the government. Even though the High Court ordered criminal prosecution against the Police Assistant Superintendent Mr. Swaminatha Sastri, who allegedly either forged evidence or destroyed it, what the government did was to remove him from the job for the time being. A pat on his shoulders after rendering himself incapable of doing justice was the disdainful thing that the government did!

People living near the Kalpaalakkadavu Bridge, from where a canal has been dug to Thiruvallam, have a serious complaint about sanitation work in the canal. They have produced petitions about their grievances before the corporation committee constituted for sanitation work as well. Since filth and excreta collected from different parts of the city by the sanitation workers are deposited near the aforementioned bridge, the people living in its vicinity are made to suffer unspeakable hardships. Instead of ordering an inquiry into public grievances like this, the committee president Division Peshkar (Revenue Division Officer,) Dr. Subramania Aiyer, seems to be interested only in persecuting the health officer Mr. Kesava Rao and others on flimsy grounds. It may be recalled that in the Chala riot case Mr. Kesava Rao had deposed against the Police Assistant Superintendent Swaminatha Sastri who happens to be the son-in- law of Dr. Subramania Aiyer. We do not know how people’s wellbeing will be taken care of if government officials, who live on people’s money, happen to be pleasure seekers. The government must take immediate action to find a lasting solution to the grievance of the people mentioned at the outset. It is indispensable for running a nation in a just and proper manner.

At the Civil General Hospital in Rangoon (text missing)


Translator
Ajir Kutty

K.M. Ajir Kutty is a writer, translator, and poet in Malayalam and English. He has won the M.P. Kumaran Memorial Award for Translation from the Kerala State Institute of Languages and the Jibanananda Das award for translation from the Kolkata based Antonym Magazine. He lives at Edava in Thiruvananthapuram District.

Copy Editor
Lakshmy Das

Lakshmy Das is an author and social innovation strategist from Kumily, Kerala. She is currently pursuing her PhD in English at Amrita University, Coimbatore. She runs Maanushi Foundation, a non-profit organization founded in 2020.

You May Also Like