Dr. H. L. Batliwala

  • Published on September 26, 1908
  • By Staff Reporter
  • 237 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                       വിഷജ്വരം, ഇന്‍ഫ്ളുവന്‍സാ, ലഘുവായ പ്ലേഗ് ഈ രോഗങ്ങള്‍ക്ക് ബാറ്റ്ലിവാലയുടെ ജ്വരത്തിനുള്ള കൂട്ട് അഥവാ, ഗുളികകള്‍ ഉപയോഗിക്കുക. വില. 1ക. വിഷൂചികയ്ക്കു ബാറ്റ്ലിവാലയുടെ "കാളറാള്‍,, തന്നെ ഒരു മരുന്ന്. വില 1 ക

                നരച്ചമുടിയെ സ്വതേയുള്ള നിറത്തിലാക്കുന്നതിന് ബാറ്റ്ലിവാലയുടെ "ഹെയാര്‍ടോണ്‍,, എന്ന കേശതൈലം ഈയിട പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. വില 2 ക. 8 ണ.

                  സിരകളുടെ ക്ഷീണം ശരീരപ്രവൃത്തിയിലുള്ള ബലഹീനത ഇവയെ ഭേദപ്പെടുത്തുവാന്‍ ബാറ്റ്ലിവാലയുടെ ടാണിക്പില്‍സ് എന്ന ഗുളികകള്‍ ഉപയോഗിക്കണം. വില 1ക. 8 ണ.

                             ബാറ്റ്ലിവാലയുടെ ദന്തശോധനചൂര്‍ണ്ണം.

           നാട്ടുമരുന്നുകളും, ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളും ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കീട്ടുള്ളതാണ്. വില അണ 4.

            ബാറ്റ്ലിവാലയുടെ മണ്ഡലകുഷ്ഠഹരം കുഴമ്പിന് വില 4 ണ. ഇവ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കിട്ടും. താഴെപറയുന്ന ആളോടും ചോദിക്കുക. എഴുത്തുകള്‍ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കണം.

                                                                 Dr. H. L. BATLIWALLA,

                                                                            Worli Laboratory , Dadar,

                                                                                                                         Bombay.

You May Also Like