Dr. H. L. Batliwala

  • Published on April 30, 1909
  • By Staff Reporter
  • 210 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                             ഡാക്ടര്‍ ബാറ്റ്ലിവാലയുടെ മരുന്നുകള്‍.

            വിഷജ്വരം, ഇന്‍ഫ്ളുവന്‍സാ, ലഘുവായ പ്ലേഗ് ഇവയ്ക്കു ജ്വരത്തിനുള്ള കൂട്ട്, അഥവാ, ഗുളികകള്‍. വി 1-ക.

               വിഷൂചികയ്ക്കു "കാളറാള്‍,, വില 1 ക.

            ഹേര്‍ടോണ്‍, എന്ന കേശതൈലം വില 1 ക 8 ണ

            സിരകളുടെ ക്ഷീണം, ശരീരബലഹീനത, ഇവയ്ക്കു ടാണിക്പില്‍സ് വില 1 ക 8 ണ.

           ദന്തശോധനചൂര്‍ണ്ണം. നാട്ടുമരുന്നുകളും ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളും ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കീട്ടുള്ളത് വില അണ 4.

         മണ്ഡലകുഷ്ഠഹരം കുഴമ്പ് വില 4  ണ.

         ഇവ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കിട്ടും. താഴെ പറയുന്ന ആളോടും ചോദിക്കുക. എഴുത്തുകള്‍ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കണം.

                                                                                             Dr. H. L. BATLIWALA,

                                                                              Worli  Laboratory, Dadar, Bombay

You May Also Like