കമ്പിവാർത്ത

  • Published on July 25, 1908
  • By Staff Reporter
  • 128 Views

                                        മിസ്റ്റര്‍ തിലകന്‍റെ മേലുള്ള 

                                              രാജനിന്ദനക്കേസ്സ്

                                        നാടുകടത്തുവാന്‍വിധി.

                                                                                    പുനാ നഗരം 

                                                                                    1908 ജൂലൈ 23.

 മിസ്റ്റര്‍ ബാലഗംഗാധരതിലകനെ ആറു കൊല്ലം നാടുകടത്തുവാന്‍ ഇന്നലെ ബുധനാഴ്ച രാത്രി 10 മണിക്കു വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

You May Also Like